Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Namen, 5 juli 2015

PERSBERICHT

 

Op dinsdag 16 juni 2015, werd er een nieuwe verzoeningsbijeenkomst gehouden tussen de directies van HR-Rail, NMBS-Transport en het ASTB-SACT, als gevolg van het activeren van de "alarmbelprocedure".

Tijdens deze verzoeningsbijeenkomst werd er voorgesteld dat het ASTB-SACT een becijferd voorstel betreffende een nieuw premiesysteem voor de treinbestuurders zou overmaken.

Er werd toen ook overeengekomen dat de directies antwoord zouden geven op verschillende vragen van het ASTB-SACT, aangaande het huidige premiesysteem. Deze vragen werden op 17 juni 2015 doorgestuurd. Er kwam geen antwoord (lees: zelfs geen enkele reactie) op onze vragen vanwege de directies HR-Rail en NMBS-Transport.

Ten gevolge hiervan heeft het ASTB-SACT op 22 juni enkele concrete voorstellen aan de directies overgemaakt, met de vraag om een reactie uiterlijk tegen 1 juli, en met in het bijzonder ook de vraag of er al dan niet een werkelijke wil tot onderhandelen langs hun kant bestaat.

Het ASTB-SACT heeft effectief al meer dan een jaar bij de directies HR-Rail en NMBS-Transport benadrukt en proberen duidelijk te maken dat de treinbestuurders met toenemend ongeduld een sterk gebaar van hen verwachten, met als doel eindelijk naar juiste waarde geschat te worden binnen de maatschappij.

Aangezien het ASTB-SACT geen enkel antwoord vanwege de directies mocht ontvangen, ziet het zich genoodzaakt een stakingsaanzegging neer te leggen.

Vandaag is nogmaals duidelijk geworden dat de directies HR-rail en NMBS-Transport gewoon de spot drijven met de eisen van de treinbestuurders, en met het ASTB-SACT in het bijzonder.

Dit terwijl de situatie zeer verontrustend is. Wij hebben regelmatig de aandacht van onze directies gevestigd op het feit dat de treinbestuurders er hun buik vol van hebben.

Bijgevolg zullen de treinbestuurders hun ongenoegen uiten door, op nationaal vlak, het werk neer te leggen op de volgende datums:

 

- Zaterdag 18 juli 2015 van 03.00 tot zondag 19 juli 2015 om 03.00 uur.

- Zaterdag 25 juli 2015 van 03.00 tot zondag 26 juli 2015 om 03.00 uur.

- Zaterdag 01 augustus 2015 van 03.00 tot zondag 02 augustus 2015 om 03.00 uur.

- Zaterdag 08 augustus 2015 van 03.00 tot zondag 09 augustus 2015 om 03.00 uur.

- Zaterdag 15 augustus 2015 van 03.00 tot zondag 16 augustus 2015 om 03.00 uur.

- Zaterdag 22 augustus 2015 van 03.00 tot zondag 23 augustus 2015 om 03.00 uur.

- Zaterdag 29 augustus 2015 van 03.00 tot zondag 30 augustus 2015 om 03.00 uur.

 

Voor Arthur MERCIER – Voorzitter,

Claude FERRAIS Ondervoorzitter

 

 

CONTACT MEDIA : Marcos REYNHOUT (0494/94 37 87)

attention Informatie over de verspreiding : het is een openbaar document
Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).