Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

 

Namen, 11 mei 2015

 

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

 

 

Alweer met pijn in het hart en met een doorgedreven aversie moeten we verkondigen dat het Autonome Syndicaat van Treinbestuurders een stakingsaanzegging heeft ingediend.

 

Het werk zal worden neergelegd vanaf woensdag 27 mei om 22.00 uur tot vrijdag 29 mei om 03.00 uur ’s morgens.

 

We willen u graag de nodige details besparen van de maandenlange onderhandelingen die geen enkel soelaas brachten.

 

Zowel de Directie van de NMBS als de Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant hebben tijdens de vergaderingen ons steeds als herauten behandeld.

 

Ondanks het feit dat we met de blaren op de tong steeds naar een oplossing zochten, werden we met een lakmoesproef coherent geadviseerd om nog wat geduld uit te oefenen.

Deze onderhandelingen getuigen van een groteske en tendentieuze houding naar de treinbestuurders toe.

 

 

Nu moeten we toegeven dat de Belgische Treinbestuurders van nature levensgevaarlijke optimisten zijn die altijd met verve en enthousiasme op elk onregelmatig uur en met een aanhoudende overweldigende verantwoordelijkheid hun job uitvoeren.

 

Toch enkele bedenkingen:

- Wie bij de NMBS heeft een zware opleiding van meer dan 18 maanden?

- Wie bij de NMBS moet een zeer zware hercertificatie om de 3 jaren ondergaan?

- Wie bij de NMBS moet een jaarlijks medische onderzoek ondergaan waarbij het minste probleem door een schorsing gestraft wordt ?

- Wie bij de NMBS moet om allerlei uren, dag of nacht, opstaan en zijn eigen voertuig gebruiken om zich naar zijn depot te begeven?

- Wie bij de NMBS moet tijdens zijn hele dienst een topconditie en een constante concentratie tonen?

- Wie bij de NMBS zet, gedurende elke minuut van zijn dienst, bij de minste fout zijn loopbaan op spel?

 

 

- Wie bij de NMBS heeft uiterst onregelmatige uurroosters en een zwaar verstoord familieleven?

- Wie bij de NMBS heeft de zwaarste verantwoordelijkheden in het kader van de maatschappij? Tot op heden heeft niemand ons het tegenovergestelde kunnen bewijzen.

- Wie bij de NMBS komt voor een rechtbank terecht wanneer hij een fout begaan heeft of verdacht begaan te hebben? Zie o.a. de ongevallen te Aarlen en Buizingen.

- Wie bij de NMBS moet voortdurende wijzigingen in de reglementering ondergaan en zich daaraan aanpassen?

 

En dan komt men ons zeggen dat een treinbestuurder beschouwd en betaald moet worden op dezelfde manier dan de andere personeelsleden. Met wie wordt hier de spot gedreven…?

 

Terugkerend krijgen we simpelweg antwoorden dat “er geen budget is”, daar waar dwaasheden voor buitensporige erelonen van consulenten, voor ongehoorde werkingsuitgaven van het kantoor van de Voorzitter van de Beheerraad waar schandalige bedragen gespendeerd worden, toont duidelijk de totale onverschilligheid van onze opperste leiders bloot om het beroep van treinbestuurders naar waarde te schatten.

 

Erger nog, sinds het nieuwe vervoersplan dat onlangs met veel bombarie werd ingevoerd, zijn de premies van de treinbestuurders in bijna alle depots nog maar eens gezakt. In sommige reeksen fors.

 

Onze eisen zijn al zwaar ingekort en zeker niet megalomaan.

 

Sinds meer dan een jaar hebben wij pertinent aan de Directie van de NMBS gevraagd om de belangrijkste vragen van de treinbestuurders te onderzoeken en hiermee rekening te houden:

° Herziening van de berekening van het premiesysteem

° Loskoppeling premieberekening van het resultaat op het driejaarlijkse examen

° Monitorvergoeding naar 28 euro in plaats van slechts 7,5 euro

° Herstel en rechtzetting van de historische baremadiefstal van 18 jaar terug naar 12 jaar.

 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen we door de reizigers met kribbig onbegrip benaderd worden, als we nogmaals ons verontschuldigingen aanbieden voor het ongemak.

 

Maar geloof ons vrij, alles heeft het SACT-ASTB in het werk gesteld om een staking te vermijden.

 

 

Het Autonome Syndicaat van Treinbestuurders.

Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).