Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Frequentie, ... om de tien jaar !

Sinds de invoering van de psychotechnische testen voor de treinbestuurders bij re-certificatie, heeft het ASTB zich permanent blijven verzetten tegen deze discriminerende maatregel.
Deze maatregel is een gevolg van de Europese Richtlijn 2007/59/CE van het Europese Parlement en Raad dd. 23.10.2007.
De Belgische Staat heeft zich, eens te meer, van de andere landen van de Europese Gemeenschap willen distanciëren door deze testen om de drie jaar streng te willen laten doorgaan, daar waar de Europese Richtlijn dit maar bij de rekrutering eiste.

Frequentie, ... om de tien jaar !

Sinds de invoering van de psychotechnische testen voor de treinbestuurders bij re-certificatie, heeft het ASTB zich permanent blijven verzetten tegen deze discriminerende maatregel.
Deze maatregel is een gevolg van de Europese Richtlijn 2007/59/CE van het Europese Parlement en Raad dd. 23.10.2007.
De Belgische Staat heeft zich, eens te meer, van de andere landen van de Europese Gemeenschap willen distanciëren door deze testen om de drie jaar streng te willen laten doorgaan, daar waar de Europese Richtlijn dit maar bij de rekrutering eiste.

Sinds de invoering van de psychotechnische testen voor de treinbestuurders bij re-certificatie, heeft het ASTB zich permanent blijven verzetten tegen deze discriminerende maatregel.
Deze maatregel is een gevolg van de Europese Richtlijn 2007/59/CE van het Europese Parlement en Raad dd. 23.10.2007.
De Belgische Staat heeft zich, eens te meer, van de andere landen van de Europese Gemeenschap willen distanciëren door deze testen om de drie jaar streng te willen laten doorgaan, daar waar de Europese Richtlijn dit maar bij de rekrutering eiste.
Op 09.05.2012 hebben wij een stakingsaanzegging neergelegd. Op dat moment was het enkel het ASTB dat reageerde en natuurlijk werd onze actie ons verweten.
Op 15.05.2012, heeft de NMBS ons, tijdens de bemiddelingsbijeenkomst ten gevolge van onze stakingsaanzegging, geantwoord dat ze verplicht was deze maatregel na te leven, zelfs al was ze niet vragende partij en dat ze hiermee niet instemde...
Op 24.05.2012, hebben wij tijdens een bijeenkomst op het Kabinet van de Minister van Transport samen met onze advocaat, Meester Misson, een verandering in de positie van de NMBS. Wij zijn echter blijven druk zetten opdat deze wetgeving aangepast zou worden.
Samen met onze advocaat hebben we zelfs overwogen om een proces tegen de Belgische Staat aan te spannen.
Uiteindelijk blijkt onze vastberadenheid vruchten geleverd te hebben : de wettekst zal in december 2013 (cfr. wetsontwerp dd. 17.07.2013 / DOC 53 2855/005) gestemd worden. Voortaan zullen de psychotechnische testen voor de treinbestuurders slechts om de 10 jaar plaatsvinden.
Is het voor de treinbestuurders van ons spoorwegnetwerk een overwinning van verstand, echter, het ASTB blijft zich verzetten tegen deze maatregel !
Deze verbetering is, ook, het resultaat van de participatie van onze collega’s van andere vakbonden die tussengekomen zijn tegen deze belachelijke en discriminerende wet t.o.v. de andere Europese spoorwegnetten, die al van een periodiciteit van 10 jaar genieten.
Maar het is nog niet gedaan... Een nieuwe interne maatregel wordt ons beroep weer opgelegd : bij de periodieke medische onderzoeken zullen de treinbestuurders onderworpen worden aan een vragenlijst over hun slaap. Naargelang het resultaat zal de bestuurder een 24 uren slaaptest moeten ondergaan. Indien er dan een probleem ontstaat, wordt de treinbestuurder automatisch voor één maand geschorst en zal nieuwe testen in een slaapkliniek moeten ondergaan, met het risico van een bijkomende schorsing van één maand.
Wij wachten hieromtrent op bijkomende inlichtingen vanwege de Directie CPS.
Vanzelfsprekend in het ASTB zeer ongerust wat betreft deze nieuwe verplichting die, eens te meer, specifiek de treinbestuurders betreft.
Indien nodig zal het ASTB op aangepaste wijze reageren.