Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Sinds meerdere jaren klaagt het ASTB over het gebrek aan waardering van de NMBS t.o.v. zijn rijdend personeel.

De treinbestuurders vragen enkel aan de Directie van de NMBS waardering en respect voor de zware inspanningen die gepaard gaan met de veeleisendheid van hun beroep, zowel op professioneel vlak als op vlak van hun privé-leven. De NMBS eist van haar treinbestuurders dat ze constant aan de top staan ; de middelen waarover de NMBS beschikt, moeten dan ook evenredig zijn. Sinds maanden wil de Directie van de NMBS geen gehoor geven aan de volledig gerechtvaardigde klachten van haar rijdend personeel. Het ASTB heeft geprobeerd om een constructieve dialoog met de Directie van de NMBS aan te gaan en een sociaal klimaat te scheppen om de nieuwe uitdagingen die ons te wachten staan in alle kalmte en rust te kunnen beschouwen. Spijtig genoeg houdt de Directie van de NMBS halsstarig vast aan haar onverschilligheid en minachting. Geconfronteerd met deze situatie gaat het ASTB zijn ongenoegen via sterke acties uiten, acties die in het wettelijke kader zullen gevoerd worden en op voorhand aangekondigd, dit zodat de reizigers niet als gijzelaars genomen zullen worden. Het ASTB zal geen enkele wilde actie voeren.

Arthur MERCIER,

Voorzitter ASTB

Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).