Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Sinds vele jaren klaagt het ASTB het gebrek aan samenhang van het premiesysteem voor treinbestuurders bij de NMBS aan.

Wij vragen een harmonisatie van dat systeem en meerdere keren hebben wij een nieuw, systeem voorgesteld dat voor ons beroep in het algemeen rechtmatiger zou zijn en vooral beter aangepast aan de huidige realiteit.

Anderzijds vragen wij dat de loopbaan van treinbestuurder en van het instructie tractie personeel herwaardeerd zou worden qua evolutie van graden en barema’s.

Sinds vele jaren klaagt het ASTB het gebrek aan samenhang van het premiesysteem voor treinbestuurders bij de NMBS aan.

Wij vragen een harmonisatie van dat systeem en meerdere keren hebben wij een nieuw, systeem voorgesteld dat voor ons beroep in het algemeen rechtmatiger zou zijn en vooral beter aangepast aan de huidige realiteit.

Anderzijds vragen wij dat de loopbaan van treinbestuurder en van het instructie tractie personeel herwaardeerd zou worden qua evolutie van graden en barema’s. Ontegensprekelijk worden treinbestuurders tegenwoordig niet naar hun waarde gewaardeerd ondanks het feit dat zij het meest veeleisende en dwingende beroep bij de NMBS hebben. Sinds begin september proberen wij met de Directie van de NMBS te onderhandelen om aan deze onrechtmatige situatie een verbetering te brengen. Vandaag moeten wij ons voor de feiten buigen : wij hebben tegen een muur gesproken... en onze vragen hebben tegen een duidelijke en categorieke “neen” vanwege de Directie van de NMBS gestoten, Directie die simpel en eenvoudig de zeer gegronde eisen van de treinbestuurders verworpen heeft. Onnodig te herinneren dat “treinbestuurder” het beroep is bij de NMBS met de meeste verantwoordelijkheden. Het betekent 18 maanden intensieve en zeer complexe opleiding, nadien wordt de loopbaan elke dag terug in vraag gesteld daar de minste fout “cash” betaald wordt. De reglementering is uiterst ingewikkeld en dient elke dag toegepast te worden met een hercertificatie om de drie jaren, enz. Dit beroep betekent ook een zeer zware psychosociale druk en een permanente stress op de schouders van de treinbestuurder die een zware invloed hebben op zijn welzijn, zowel op het werk als in familieverband. De vaststelling is duidelijk : onze Directie toont geen enkel respect of eerbied voor de vrouwen en de mannen die elke dag op een topniveau moeten zijn om een dienst van kwaliteit, en in alle veiligheid, aan de cliënten aan te bieden . Geconfronteerd aan zo’n beledigend gedrag vanwege onze Directie, zijn de treinbestuurders van ons heel spoorwegnet vastberaden om te reageren en zullen zij hun ongenoegen uiten via een eerste nationale werkonderbreking van 24 uren die op donderdag 11 december 2014 om 03.00 uur ’s morgens zal aanvangen om op vrijdag 12 december 2014 om 03.00 ’s morgens te eindigen. Voor de Raad van Beheer van het SACT-ASTB, Arthur MERCIER, Voorzitter

Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).