Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Aanstaande vrijdag 9 oktober zal er, als gevolg van de aangekondigde staking van het CGSP-Cheminots, zware hinder te verwachten zijn op het ganse spoorwegnet. De actie zou zich tot Brussel beperken, maar aangezien er zeer veel treinverbindingen via de zone Brussel gaan, kunnen de gevolgen in heel het land voelbaar zijn. Trajecten zullen niet steeds volledig bediend worden, waardoor ook collega’s die niet aan de actie wensen deel te nemen hun voorziene treinen niet kunnen bereiken.

Het ASTB-SACT is nooit betrokken geweest bij de ontwikkeling van de strategische visie van minister Galant, en is bijgevolg ook op geen enkel moment op de hoogte gesteld van de inhoud ervan. Wij kunnen op dit moment dan ook geen standpunt innemen over de inhoud van het plan, in het bijzonder over de punten die onze collega-treinbestuurders aanbelangen. Dit is een stakingsactie waarbij de NMBS weer eens als politieke speelbal gebruikt zal worden. 

 

We zijn benieuwd te zien of de Directie van de NMBS dezelfde energie zal hebben en dezelfde ongeziene maatregelen (nooit eerder gezien) zal treffen om deze staking te saboteren en te minimaliseren (zoals zij het gedaan heeft bij onze staking van juli)  om stakers te vervangen en alsnog de meeste treinen te laten rijden.

De staking van 9 oktober a.s. is een politieke staking en wij zijn van mening dat deelname afhangt van ieders individuele overtuiging.

 

attention Informatie over de verspreiding : het is een openbaar document
Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).