Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Het SACT-ASTB staat versteld van het feit dat de sociale actie door de erkende organisaties (ACOD en ACV-Transcom) voor 6 en 7 januari aangekondigd, een communautaire draai gekregen heeft.

Het SACT-ASTB maakt geen enkele onderscheiding tussen zijn Nederlandstalige en Franstalige leden.

De maatregelen door de NPC reeds beslist, raken het hele personeel.

Het is dus onnodig om een algemeen ongenoegen te willen “regionaliseren”.

Het SACT-ASTB waarschuwt nogmaals zijn leden, maar ook de reizigers, dat de met groot machtsvertoon genomen maatregelen, onder voorwendsel van een betere doeltreffendheid van de NMBS groep, een ware bedreiging betekenen voor de toekomst van het treinvervoer in België.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om een vals gerucht wat betreft het zogezegde verlies aan “agreatie” vanaf 31 december 2015, ten stelligste te weerleggen. Het is geenszins het geval, het SACT-ASTB is nog steeds een aangenomen vakbond, met dezelfde rechten als de erkende organisaties.

 

attention Informatie over de verspreiding : het is een openbaar document
Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).