Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Beste treinreizigers,

 

Mijn naam is Claude Ferrais, ik ben de nieuwe Voorzitter van het SACT-ASTB, het Autonome Syndicaat van Trein Bestuurders.

Als het omtrent het SACT-ASTB de laatste tijd rustig is geweest, is het omwille van een belangrijke overgangsfase.

Daarom deze contact-name om mij voor te stellen en om uit te leggen wie we zijn en welke onze doelstellingen zijn.

We zijn ons goed bewust van het negatieve beeld dat de algemene publieke opinie in het algemeen over de vakbonden heeft, beeld nog versterkt door de sociale netwerken en in het bijzonder door de berichtgevingen van de media.

 

Onze organisatie rechtvaardigt voluit haar bestaan en de haar toegedragen te spelen rol als noodzakelijke specifieke tool ten dienst van een zeer specifiek beroep, zonder enige twijfel het meest veeleisende beroep bij de NMBS, en dit op verschillende punten :

 

- zijn SPECIFICITEIT, want treinbestuurders worden verdedigd door collega’s die zelf de complexiteit en alle details van dat bijzonder beroep kennen.

 

- zijn ONAFHANKELIJKHEID, want het SACT-ASTB team is volledig samengesteld uit vrijwillige treinbestuurders en we zijn de enige vakbond die de dotatie van de NMBS geweigerd heeft.

 

- zijn permanente bekommernis voor de VEILIGHEID van het rijdende personeel en deze van de treinreizigers.

 

Laat mij toe een kleine verduidelijking te maken betreffende het beroep van treinbestuurder.

 

Neen, het is geen beroep vol privileges of bevoorrechten.

Het is het meest veeleisende beroep bij de NMBS.

Een beroep waar de treinbestuurder bij elke dienst zijn loopbaan en zijn leven op het spel zet.

 

Op het terrein staat hij alleen t.o.v. belangrijke beslissingen, beslissingen die niet alleen onmiddellijk moeten genomen worden maar die ook onomkeerbaar zijn.

 

De treinbestuurder wordt permanent gecontroleerd op zijn technische kennis en zijn kennis van het reglement. Een reglement dat een van de meest complexe in zijn soort is in Europa, dat voortdurend wijzigt, met als gevolg minimum elke drie jaar tot op het einde van zijn loopbaan een officieel examen, loopbaan die telkens afhangt van het al dan niet slagen van deze examens.

 

De zeer onregelmatige uurroosters waaraan de treinbestuurders onderworpen worden, eisen een zware tol van hun gezondheid en van hun sociaal en familiaal leven.

 

Het recept van een volledige loopbaan van treinbestuurder bevat verschillende ingrediënten : een stevige gezondheid, intelligentie, wilskracht, doorzettingsvermogen, enz … maar vooral, en dit is het belangrijkste, liefde voor zijn beroep.

 

Geloof me vrij, en het is een treinbestuurder met 36 jaren dienst achter de rug die dit zegt : het is onmogelijk om dit beroep te blijven uitoefenen als men het niet met liefde doet. Maar zoals voor elke ware liefde, eist dit beroep ook zijn dosis lijden.

 

Dus, neen het SACT-ASTB ijvert niet om voordelen te bekomen, maar om een kader vast te leggen waarin treinbestuurders hun beroep met passie en hun zo kenmerkend professionalisme kunnen blijven uitoefenen.

 

De huidige toestand van de spoorwegbeambten van de NMBS is zeer problematisch, zowel de relatie met de Directies van de NMBS-groep als met de politiek is er sterk op achteruit gegaan.

 

Wij zijn geconfronteerd met een zeer zware uitdaging om een verbetering van de toestand en correcte werkomstandigheden voor de treinbestuurders te bekomen, maar steeds met de veiligheid van de spoorwegmensen als prioriteit, en met een constante bezorgdheid om de reizigers zo weinig mogelijk te benadelen.

 

Telkens hopen wij dat, niettegenstaande de eventuele veroorzaakte ongemakken, er een verbetering van de veiligheid voor alle spoorgebruikers zal uit voortvloeien.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Claude Ferrais

attention Informatie over de verspreiding : het is een openbaar document
Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).