Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

calendrier horloge terre email internet monde icone 9403 96 Alledaags

Het SACT-ASTB stelt met ongerustheid en ontsteltenis een toename vast van het aantal "daden van kwaadwilligheid" t.o.v. het spoor in het algemeen, en de treinen in het bijzonder. De meest recente gevallen zijn het betonblok op de sporen waardoor een Eurostar bijna ontspoord is, en de beschieting van een trein te Ruisbroek.

Dit fenomeen bestaat al langer, en heeft reeds zware ongevallen met gekwetsten en zelfs doden als gevolg gehad; maar we moeten helaas vaststellen dat dit tegenwoordig vooral qua frequentie verergert. De veiligheid van de reizigers, van de spoorwegmensen en van de treinbestuurders wordt meer en meer in gevaar gebracht.

Het SACT-ASTB bericht vaker over de specificiteit en de moeilijkheden van het beroep van treinbestuurder. Wij zijn dan ook ongerust, ondanks de precaire toestand van de arbeidsmarkt, over wat de toekomst voor ons beroep zal brengen.

De treinbestuurders liggen op dit eigenste moment al onder vuur door een verhoging van de werkdruk en door de aanvallen van onze regering. Tel daarbij dit soort kwaadwillige daden op regelmatige basis, en het zal niet lang meer duren voordat ons beroep op vlak van zwaarte en gevaar helemaal ondraaglijk wordt.

De hele maatschappij wordt op deze manier verziekt. Er moet dringend nagegaan worden of de prioriteiten op economisch of op menselijk vlak moeten liggen!

  

attention Informatie over de verspreiding : het is een openbaar document
Bespreek dit artikel in het forum (0 berichten).