Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

favicon  Het ASTB

Om de erkenning van ons syndicaat bij de NMBS te kunnen bekomen, hebben wij de beslissing genomen om via rechtswege onze rechten te doen gelden. Op 5 mei 2001 hebben een dertigtal treinbestuurders uit verschillende Franstalige depots de officiële stichtingsakte van het «Syndicat Autonome des Conducteurs de train» - SACT (Autonoom Syndicaat van treinbestuurders - ASTB) ondertekend.

 • De statuten verschenen in het Belgische Staatsblad op 28 juni 2001.
 • Op 29 mei 2001 heeft het ASTB een aanvraag tot officiële erkenning ingediend bij de Directie van de NMBS.
 • Op 27 juni 2001 werden we geïnformeerd door de Directie van de NMBS dat de erkenning van het ASTB door haar geweigerd wordt.
 • Op 10 september 2001 heeft het ASTB de NMBS in kortgeding gedagvaard voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
 • Anderzijds heeft het ASTB op 8 november 2001 de NMBS eveneens gedagvaard voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, maar dan wel in een procedure ten gronde.
 • Op 30 november 2001 verklaarde de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen, zetelend in kortgeding, ons verzoek ontvankelijk maar ongegrond bij gebrek aan hoogdringendheid.
 • Op 2 mei 2003 verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen het verzoek van het ASTB onontvankelijk.
 • Omwille van wijziging van statuten legde het ASTB op 13 mei 2003 een nieuw verzoek tot erkenning neer bij de Directie van de NMBS.
 • Op 20 juni 2003 kwam hierop een nieuwe weigering vanwege de Directie van de NMBS.
 • Op 5 september 2003 heeft het ASTB beroep aangetekend tegen het vonnis dat op 2 mei 2003 door de
 • Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen uitgesproken werd.
 • Op 13 december 2004 heeft het Hof van Beroep te Luik ons beroep verworpen en het vonnis, op 2 mei
 • 2003 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen uitgesproken, bevestigd en de actie van het ASTB onontvankelijk verklaard.
 • Op 12 mei 2005 heeft het ASTB cassatieberoep ingediend tegen dit arrest.
 • Met zijn arrest van 4 februari 2008 heeft het Hof van Cassatie het arrest van het Hof van Beroep van Luik van 13 december 2004 nietig verklaard, en het ASTB en de NMBS voor het Hof van Beroep te Brussel laten verschijnen voor een nieuw vonnis.
  De zitting van het Hof van Beroep van Brussel was vastgelegd op donderdag 19 februari 2009.
  Deze werd echter door de Voorzitter van het Hof van Beroep van Brussel uitgesteld tot donderdag 17 september 2009.
  Na verschillende verdere uitstellen zal ons dossier eindelijk voor de 21ste Kamer van het Hof van Beroep van Brussel op 14 januari 2010 gepleit worden. Belangrijk is te melden dat de 21ste Kamer van het Hof van Beroep van Brussel samengesteld is uit magistraten die gespecialiseerd zijn in Europees recht.
 • Na de pleidooien van 14 januari 2010 meldde de Voorzitster van het Hof van Beroep dat een vonnis uitgesproken zou worden op 11 maart 2010. Het vonnis werd echter tot 18 maart, vervolgens 15 april uitgesteld, om uiteindelijk toch op 25 maart 2010 geveld te worden.

Na een buitengewoon complexe gerechtsprocedure, die bijna 9 jaar geduurd heeft, heeft het Belgische Gerecht eindelijk de treinbestuurders van het Belgische netwerk gelijk gegeven. Op 25 maart 2010 heeft het Belgische Gerecht een historisch vonnis uitgesproken, vonnis dat het syndicale monopolie van de NMBS dat sinds 1926 bestond, doorbrak. België was het enige Europese land zonder syndicaat eigen aan de treinbestuurders maar, dankzij dit historisch arrest, is het ASTB het eerste syndicaat van treinbestuurders bij de NMBS. Op 8 april 2010 heeft de NMBS de rechtsbeslissing officieel bekrachtigd en kan het ASTB op gelijke voet met elk ander syndicaat handelen. Dit betekent werkelijk een grote overwinning voor alle treinbestuurders, en voor ons beroep in het algemeen. Een droom van meer dan 45 jaar strijd en wachten is eindelijk werkelijkheid geworden. Sinds 25 maart 2010, en nog meer in het bijzonder sinds 5 november 2013 (stakingsactie van het ASTB die ruim opgevolgd werd), heeft de Directie van de NMBS beseft dat het ASTB het merendeel van de treinbestuurders vertegenwoordigt, maar vooral dat wij geen figuranten zijn.