Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

favicon  Het ASTB

Bij de oprichting van het ASTB in 2001, was Europa aan het begin van het intra-Europese verkeer en wij wilden niet als het zwakke broertje beschouwd worden. Onze doelstelling was zeer duidelijk : wij wilden een sterke speler zijn in het toekomstige Europese Syndicaat van treinbestuurders dat zich toen begon te profileren.

Door lid te worden van het

Autonomen Lokomotivführer-Gewerkschaften Europas (ALE)

is het ASTB sinds 11 mei 2007 als 16de syndicaat van treinbestuurders in Europa erkend. Dat het ASTB gekend en erkend werd in Europa is een belangrijk feit voor alle Belgische treinbestuurders. Met 110.000 leden treinbestuurders komende uit volgende lidstaten : Italië, Spanje, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Griekenland, Portugal, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Polen en Servië, en natuurlijk België, is dit op Europees vlak een belangrijk gegeven in de strijd om de beroepsbelangen van de treinbestuurders te verdedigen. Vandaag is het ASTB sterker dan ooit om niet alleen de specifieke aspecten van het beroep van treinbestuurder te verdedigen, maar ook om in de toekomst waarborgen te bieden voor een beroep geconfronteerd met de verwijding van het Europese vervoer. Het vrije verkeer op het Europese spoorwegnet is een feit en wij zullen moeten streven om de toekomst van onze jonge collega’s treinbestuurders veilig te stellen want de concurrentie is taai en zal in de toekomst nog harder worden. Er dienen dringend maatregelen getroffen te worden op het gebied van veiligheid om nieuwe catastrofes te vermijden. Sinds zijn oprichting heeft het ASTB meerdere malen aangedrongen bij de directie van de NMBS en Infrabel om de veiligheid op ons net te bevorderen. Het veiligstellen van drie gevaarlijke punten op de lijn Athus-Meuse (brug van Anseremme, Tunnel van Houyet et de splitsing van Mont Saint Martin) is gebeurd

dankzij de tussenkomst van het ASTB

Een niet te vergeten feit maar er is nog veel werk aan de winkel. Het is ons duidelijk dat veiligheid niet de eerste bezorgdheid van de directie van de NMBS is.

We kunnen deze stelling staven met twee eenvoudige voorbeelden :

Het ASTB heeft sinds talrijke jaren een dringend verzoek om herhalingsseinen te installeren wanneer een reizigersperron zich tussen twee signalen bevindt. Tot op heden is er nog niets in die zin gebeurd hoewel er elke week talrijke signaaloverschrijdingen in identieke omstandigheden vastgesteld worden. Na het ongeval van Bergen heeft het ASTB aan de directie van de NMBS een veiligheidssysteem voorgesteld om, in de toekomst, een nieuw dodelijk ongeval te vermijden, ongeval veroorzaakt door het uitblijven van een positieve impuls aan een «krokodil» die een snelheidvertraging van meer dan 50 km/uur zou moeten melden. Dit voorstel, doeltreffend en goedkoop, werd echter onmiddellijk van de tafel geveegd. Het systeem TBL1+ is alles behalve doeltreffend. De NMBS verspilt tijd, geld en energie. Kanker kan men niet genezen met een aspirine !!! We stellen vast dat het aantal signaalovertredingen constant stijgt, zonder dat er een doeltreffende oplossing komt. Wij wachten ongeduldig op de installatie van het ETCS-systeem op het hele spoorwegnet. We hebben zwaar gevochten om de installatie van dit veiligheidsysteem op ons net te activeren, maar zoals algemeen bekend is, is in België niets gemakkelijk noch snel realiseerbaar. Om onze reglementering, bezaaid met onbenulligheden en domheden, grondig te herzien is een raadpleging van ervaren treinbestuurders een must, wat spijtig genoeg nog steeds niet het geval geweest is. Wij zijn dikwijls tussengekomen sinds de oprichting van het ASTB om de reglementering te verbeteren, te vereenvoudigen en meer begrijpelijk te maken. De situatie verbetert langzaam, maar er dient nog veel te gebeuren om de voortdurende wijzigingen in onze reglementering te doen stoppen. Wij blijven aandringen opdat de wijzigingen slechts éénmaal per jaar zouden plaatsvinden, zoals dit het geval is op de andere Europese netten. Onze doelstelling is om ook een luisterend oor te bieden aan de treinbestuurders en de kans aan iedereen te geven om voor zijn mening uit te komen, te meer als er in de nabije toekomst een beslissing dient genomen te worden of er bepaalde eisen dienen gevorderd te worden, zodat dit op een collegiale en unanieme manier kan gebeuren. In 2006 hebben wij een nationaal referendum over het premiesysteem gehouden (voor de resultaten zie de rubriek: Premies – nationaal referendum). Tot op heden is het ASTB het enige syndicaat dat een nationaal referendum georganiseerd heeft. Het doel van dit referendum was natuurlijk om de mening van de Nederlandstalige en Franstalige treinbestuurders te toetsen betreffende een onderwerp dat wij, sinds het begin, aanvechten. De resultaten waren overduidelijk. Doen alsof ze niet bestaan getuigt van een ongezonde onbekwaamheid, en dit over een heel gevoelig onderwerp dat de meeste treinbestuurders van het Belgische spoorwegnet nauw aan het hart ligt. Wanneer wij dit nieuw premie stelsel voor alle bestuurders voorgesteld hebben, werden we geconfronteerd met uitbundige kritiek van de erkende syndicaten maar wij stellen vast dat, tot op heden, niemand van hen een ander voorstel heeft geformuleerd. Vandaag legt het ASTB een nieuw voorstel neer om het premiesysteem te vereenvoudigen, het rechtmatiger en juister te maken voor ons beroep in het algemeen. Wij verdedigen ook een nieuw loopbaanplan, met een herwaardering van de barema’s voor alle treinbestuurders en begeleidend personeel. Een informatiecampagne heeft in alle depots van ons spoorwegnet plaatsgevonden, en een bijeenkomst is reeds begin september 2014 met de Directie van de NMBS voorzien. Het is echt belangrijk dat de treinbestuurders beseffen dat ze een unieke gelegenheid hebben om vandaag over een eigen vakbond te kunnen beschikken op wie ze kunnen rekenen.

Als de treinbestuurders hun syndicaat steunen is het ASTB te duchten.

Vandaag de dag is de toestand van de goederen activiteit van de NMBS zeer ernstig, de werkgelegenheid van treinbestuurders komt in het gedrang, de toekomst van bepaalde depots is onzeker en sommige treinbestuurders zullen verplaatst worden, hun rijtijd en arbeidsduur zullen verlengd worden (11 uur). Rekeninghoudend met wat de toekomst ons zal bieden, zullen wij onze krachten moeten bundelen om zo nodig met een stevige vuist op de tafel te kloppen om onze argumenten kracht bij te zetten. Voor alle duidelijkheid zullen we waarschijnlijk kortelings acties moeten ondernemen om aan de NMBS duidelijk te laten verstaan dat wij voor het behoud van ons beroep zullen vechten. Hoe talrijker we zijn in een vastberaden, gemotiveerd, solidair en sterk blok, hoe groter onze kansen op slagen worden. Vandaag, en dankzij het ASTB, beschikken wij over een uniek instrument om ons te laten horen. Wij zijn meer dan ooit vastberaden om ons beroep, dat de laatste jaren fel achteruit gedrongen wordt - eigenlijk «gebanaliseerd» wordt – te verdedigen en de appreciatie te eisen waarop het recht heeft. Ondanks deze door sommigen gewenste «banalisatie», blijft de treinbestuurder diegene die in het kader van zijn beroepsactiviteit binnen de NMBS geconfronteerd wordt met de hoogste verantwoordelijkheid, de meeste verplichtingen en de hoogste eisen. Wij hopen durven dat alle treinbestuurders zich ten volle bewust zijn van de mogelijke gevaren voor het uitsterven van hun beroep als ze zich niet mobiliseren en scharen achter «hun vakbond».

Het is nu aan jou om de juiste keuze te maken

wil je het beroep van treinbestuurder naar de toekomst toe met genoegdoening en fierheid kunnen uitoefenen.