Deze site gebruikt cookies om de oorsprong van de internauten te verzekeren, maar ook om de internauten toe te laten bepaalde privé gedeeltes van de site te kunnen betreden. Indien U de cookies weigert, zal U enkel de tot publieke gedeeltes van deze site toegang krijgen.

 Meer weten over het, wij nodigen u uit om de Europese richtlijn.

 

Syndicat Autonome des Conducteurs de Train

Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders

Aangenomen NMBS 2010

Contact media NL ~ Voor al uw vragen met betrekking tot de acties, is een uniek nummer beschikbaar: 0494 / 94 37 87 ~ Woordvoerder: ~

favicon  Het ASTB

Sinds meer dan vijftig jaar leggen de Belgische treinbestuurders met kracht de nadruk op het feit dat, gezien het specifieke karakter van hun beroep en de enorme verantwoordelijkheid die op hun schouders weegt, het noodzakelijk is dat wij in overweging genomen worden op een aparte en rechtvaardige wijze en dat sommige van onze eisen niet in het algemeen en oppervlakkig maar specifiek moeten behandeld worden. De syndicale organisaties door de NMBS erkend (ACOD en ACV-Transcom), verondersteld om zowel ons als de juiste waarde van ons typisch beroep te verdedigen, hebben echter nooit gehoor gegeven aan de gegronde eisen van de treinbestuurders. Wij wensen niet in conflict te komen met de verschillende (erkende en goedgekeurde) syndicale organisaties van de NMBS maar de waarheid dient gezegd te worden. Sinds het begin worden de treinbestuurders over dezelfde leest geschoeid als de rest van het personeel van de NMBS, wat volkomen onaanvaardbaar is. In alle andere Europese landen worden de belangen van de treinbestuurders door een categoriaal syndicaat verdedigd. In tegenstelling met de NMBS, hebben alle andere Europese treinnetwerken al lang begrepen dat, gezien de bijzonderheid van het beroep van treinbestuurder, een specifieke dialoog rechtstreeks met een syndicaat eigen aan de treinbestuurders gevoerd moest worden. Ook in niet-Europese landen bestaan er syndicaten van treinbestuurders, zelfs in Rusland !!! Dit vaststaand feit negeren staat samen met een incompetent gedrag.

Voor het ASTB moeten treinbestuurders en rangeerders op hetzelfde voet geplaatst worden.

Een enkel graad : Treinbestuurder

Twee specialiteiten :

  • Treinbestuurder « Zone »
  • Treinbestuurder « Spoorwegnet »