Lid worden of meewerken? Inschrijven!

 
Download hier het lidmaatschapsformulier!
Je kan je ook meteen online inschrijven.

Email:
info@sact-astb.be
 

Definitie van de genoden waarborgen en voorbeelden

1. Strafrechtelijke verdediging

Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd.

Er is nooit dekking in geval van misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak of buitenvervolgstelling.

In overeenkomst met de toepassing van art. 62 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen aanzien we, in hoofde van verzekerde, de volgende feiten als daden van grove schuld waarvoor D.A.S. geen dekking verleent: opzettelijke slagen en verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal, gewelddaden, agressie, vandalisme, herhaaldelijke overtredingen inzake rij- en rusttijden en overlading. Onze dekking zal wel verleend worden voor zover en nadat de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging wordt gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van verjaring of procedurefout.

Voorbeeld:

Negeren van de signalisatie – strafrechtelijke verdediging Bij een verstrooidheid moet de treinbestuurder een noodstop uitvoeren. De passagiers zijn gewond. De treinbestuurder wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Dankzij de advocaat aangesteld op kosten van D.A.S. zal hij optimaal worden verdedigd.

2. Burgerlijk verhaal

De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid.

Voorbeelden:

- Lichamelijke schade burgerlijk verhaal

Een man schiet op een raam vooraan de trein op het moment dat deze op volle snelheid rijdt. De treinbestuurder is emotioneel in shock en wenst vergoed te worden voor de morele schade veroorzaakt door deze aanval/incident. D.A.S. verdedigt de treinbestuurder en eist een schadevergoeding van de dader voor de morele schade.

- Geweld- burgerlijk verhaal

Een treinbestuurder wordt aangevallen door een passagier en heeft zware lichamelijke letsels. De arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt zijn lichamelijke schade maar het slachtoffer wenst ook een vergoeding voor zijn morele schade, esthetische schade en andere verliezen die niet worden vergoed door de verzekeraar.

D.A.S. komt tussen om de bedragen bij de verantwoordelijke derde te recupereren.

Indien de derde niet is gekend, doen wij het nodige om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het fonds voor hulp aan slachtoffers (normaal gedekt onder de waarborg ‘insolventie van derden’!)

3. Burgerlijk verhaal

Indien van u een schadeloosstelling gevorderd wordt op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid komen wij tussen, aanvullend/suplletatief op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid.

Voorbeelden:

Onvoorzichtigheid- aanvullende burgerlijke verdediging

Door onvoorzichtigheid maakt de treinbestuurder een fout en veroorzaakt een ongeval. Verschillende passagiers zijn zwaar gewond. Na onderzoek weigert de verzekeraar ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ zijn dekking wegens de uitsluiting ‘zware fout’. De slachtoffers eisen een aanzienlijke vergoeding. D.A.S. verdedigt de burgerlijke belangen van de treinbestuurder.
 
Verzekerd waarborg Vereist Minimum Maximale tussenkomst
Burgerlijk verhaal - 20.000 €
Strafrechtelijke verdediging - 20.000 €
Burgerlijke verdediging Vrijstelling voorzien in de
verzekeringspolis
burgerlijke aansprakelijkheid
20.000 €